За пълен достъп влезте в профила си или се регистрирайте като партньор !
За повече Информация 0878772778

КОМИСИОННИ И НАДЦЕНКИ

Всички обявени цени в YouShipp са препоръчителни продажни цени и ние препоръчваме те да бъдат спазвани. На база на продажните цени се формират и изчисляват Вашите комисионни като дропшипинг партньори. Ако все пак решите да продавате нашите продукти на по-високи цени от препоръчаните от YouShipp ние ви даваме тази възможност. Може да добавяте и допълнителна надценка на всеки един продукт. Тази надценка не се таксува и ние не удържаме комисионна от нея.

 Комисионни за дропшипинг продажби до 31.10.2020 както следва:

  • 10% комисионна при месечни продажби до 500 лв без ДДС
  • 15% комисионна при месечни продажби от 501лв до 1500 лв без ДДС
  • 20% комисионна при месечни продажби от 1501лв до 2000 лв без ДДС
  • 25% комисионна при месечни продажби от 2001лв до 3000 лв без ДДС
  • 30% комисионна при месечни продажби над 3000 лв без ДДС

 📣 NEW 📣 NEW 📣 NEW 📣

Печели повече от преди 

      Комисионни за дропшипинг продажби от 01.11.2020 както следва:
  • 15% комисионна при месечни продажби до 500 лв без ДДС
  • 20% комисионна при месечни продажби от 501лв до 1500 лв без ДДС
  • 25% комисионна при месечни продажби от 1501лв до 2000 лв без ДДС
  • 30% комисионна при месечни продажби над 2001лв  без ДДС

 

 Изплащане на надценки както следва :

 

Ако вие продавате нашите продукти с допълнителна надценка е необходимо в полето "Специални инструкции към YouShipp" да посочите цената на която сте продали продукта и Вашият клиент ще получи продукта с Наложен платеж - сумата посочена от Вас. 

Виж пример>

 

* От тази надценка Вие получавате пълната сума без ДДС (-20%)

 

** ВАЖНО !

• Комисионна от дропшипинг продажби и надценки се калкулират само на доставени, платени от клиент пратки / реализирани продажби /. Вашата комисионна се изчисляват от 15-то до 25-то число на месеца за предходния месец за да можем да спазим правото на потребителя за връщане на продукт в рамките на 14 дни.

• Комисионна и надценка към партньорите се изплаща единствено и само по банков път в предварително посочена банкова сметка IBAN на която титуляр е съответният партньор. 

• След като Вашата комисионна и надценка бъдат калкулирани в горепосоченият отчетен период, Вие получавате договор за физически лица и справка  на имейл адреса с който сте регистрирани, може да се запознаете със справката. В справката може да проследите и видите всички Ваши продажби, както надчислената комисионна и надценки.

Ако сте физическо лице, приложено Ви изпращаме и договор за сътрудничество , който е наложително всеки месец да се попълва, съобразно изискванията на счетоводния отдел на нашата фирма поради възможността за смяна на вашият социално осигурителен статус 

Ако сте юридическо лице, необходимо е да издадете фактура за изплащане на вашата месечна комисионна.