За пълен достъп влезте в профила си или се регистрирайте като партньор !
За повече Информация 0876885888

ТАКСИ И ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

  • Такса регистрация в You Shipp - всеки един нов партньор заплаща еднократна такса за регистрация, обработка на лични данни създаване и одобряване на личен профил изготвяне на договор и всички формалности свързани с обслужването му.

Такса регистрация в You Shipp - 20.00 лв без ДДС / заплаща се еднократно и не подлежи на възстановяване при прекратяване или изтичане на договора /

 

  • Гаранция You Shipp - е депозирана сума във Вашият You Shipp акаунт , която се заплаща при подписването на договора за съвместно сътрудничество. Гаранцията служи за заплащане на разходите по транспорта на пратки непотърсени от Вашите клиенти само в случаите когато непотърсените пратки надхвърлят 10% от целият обем изпратени пратки по Вашия акаунт. В случай, че Вашите непотърсени пратки не надхвърлят 10% от общия обем пратки за месец ние не използваме сумата от Вашата гаранция. Ако Вашите непотърсени пратки надвишат 10% от общия брой изпратени пратки за месец след приключване на текущия месец ние си запазваме правото да приспаднем сумите заплатени от нас за куриерски услуги само на непотърсените пратки, които са в повече от регламентираните 10% от Вашата гаранция. В случай, че Вашата гаранция не е достатъчна за покриване по разходите за куриерски услуги на непотърсени пратки, ние си запазваме правото да задържим разликата от Вашите реализирани комисионни през изтеклия месец преди да изплатим Вашата обща комисионна. Ако нямате натрупани реализирани комисионни, които да могат да покрият разликата, Вие се задължавате да депозирате незабавно сумата, която недостига, за да активираме отново Вашият акаунт.

Гаранция You Shipp - 30.00 лв. Заплаща се след подписване на договора при активиране на Вашия You Shipp account. Гаранцията може да бъде възстановена след изтичане на Вашия едногодишен договор с You Shipp. При предварително прекратяване на договора по Ваше желание, гаранцията не се възстановява.

 

Всички суми могат да бъдат заплащани :

  • Чрез PayPal : office@youshipp.com
  • С банков превод
  • Чрез Паричен превод с Еконт